Smaller Default Larger

موزانة السلطة المحلية 2014

موزانة السلطة المحلية لعام 2014 م :

 

مركز المحافظـــــــــــــــــــــة

مديرية المظفـــــــــــــــــــــر 

مديرية القاهــــــــــــــــــــرة

مديرية صالــــــــــــــــــــــة

مديرية التعزيـــــــــــــــــــة

مديرية الشمايتــــــــــــــن

مديرية المعافـــــــــــــــــر

مديرية صبر المــــــــوادم

مديرية المخــــــــــــــــــاء

مديرية الصـــــــــــــــــلو

مديرية المســــــــــــــراخ

مديرية المواســــــــــــــط

مديرية الوازعيــــــــــــــة

 مديرية جبل حبشـــــــــي

مديرية حيفـــــــــــــــــــان

مديرية خديـــــــــــــــــــر 

مديرية باب المنــــــــــدب

مديرية سامــــــــــــــــــع
مديرية شرعب الرونـــــة
مديرية شرعب الســـــلام
مديرية ماويـــــــــــــــــة
مديرية مقبنــــــــــــــــة

مديرية مشرعة وحدنان 

مديرية مــــــــــــــوزع

مشاريــــــــع تعــــــــز

موازنة الادارة المحلية

 

 

 

 

 

 

شاركنا

primi sui motori con e-max.it

استطلاع

ما رايك بالخدمات التي يقدمها الموقع؟

ممتاز - 82.6%
جيد - 8.7%
مقبول - 8.7%